Olof Rudbeck – universalgeniet och Uppsala

På vandringen gör vi sju stopp och börjar vid Rudbecks byst på Munkgatan mitt emot Svandammen. Rudbeck var professor i medicin och fick redan som student internationellt anseende för sin upptäckt av lymfkärlen. Vid sidan om medicinen var han verksam som arkitekt, Anatomiska teatern är ett exempel, anlade en botanisk trädgård som senare blev Linnés botaniska trädgård, skrev en flora över alla den tidens kända växter, musikalisk – hans röst hördes över alla andras vid psalmsången i domkyrkan, drev persontrafik med postbåtar mellan Uppsala och Stockholm… Olof Rudbeck d.ä. var ett universalgeni, kanske det enda Sverige ägt!

Vandringen slutar på Gamla kyrkogården.

Bildtext: Den gamle professorn Olof Rudbeck ledde eldsläckningen vid domkyrkan. Kanske kunde man höra hans starka röst ända uppifrån Gustavianums tak trots det knastrande och dånande ljudet från elden.