O, Uppsala!

Den här vandringen, som börjar på Stora Torget, gör 13 stopp. Det finns mycket att berätta längs vägen, här är några exempel: En gång var Uppsala så viktigt att hela staden byggdes om vid 1600-talets mitt. Först på 1700-talet ansåg man att universitetet behövde ett akademiskt sjukhus, där de blivande läkarna fick se sjuka människor i verkligheten. Den företagsamme pojken Anders Andersson började med att sälja skosnören i Stockholm, i Uppsala lyckades han öppna en butik för tyger och blev vid 1800-talets slut en av de stora, kommunala pamparna i Uppsala.

Start på Stora Torget utanför rådhuset.