Längs Fyrisån

Under denna vandring gör vi 12 stopp. Vid och i Fyrisån har mycket dramatiskt, men naturligtvis också vanligt vardagsliv, utspelat sig. Här är några exempel på människor och miljöer som uppmärksammas. Mordet på kung Erik Jedvardsson år 1160. I ån vid nuvarande S:t Olofsbron sköljde stadens tvätterskor tvätten och därintill byggdes en bro av gjutjärn. Materialet var så märkligt att den kallades Järnbron. Nära ån på östra sidan låg franciskanermunkarnas stora kloster. Senare, på 1700-talet, ägde en förvånansvärd verksamhet rum i ån. Längre söderut, nedanför Nybron, bodde studenter på vindarna i husen, som studenthumorn gav roliga namn.

Start vid S:t Eriks brunn.

Bild: Järnbron och Magdeburg. foto Maria Wold-Troell