Kvalitet i Uppsalas äldre bebyggelse

Vid vandringen stannar vi framför 20 byggnader och frågan som ställs är: Varför ser husen ut som de gör? Staden Uppsalas mentalitet sätts under lupp. Vi börjar vid Vaksalaskolan. Vilken kvalitet har arkitekterna Carl Axel Ekholms, Ture Stenbergs och Gunnar Leches byggnader i Uppsala jämfört med Carl Hårlemans, Olof Tempelmans och Jean Louis Deprezs. En rad intressanta och vackra byggnader presenetras, de förstnämnda byggda av staden Uppsala och dess borgare, de senare uppförda i akademisk eller kunglig regi.

Vandringen tar ca 2 timmar och slutar på borggården vid slottet.

Bild: Seminariet. Foto Maria Wold-Troell