Byggrusch och byggnadsstilar i Uppsala för hundra år sen

Under denna vandring berättar jag om den nästan totala omvandling som Uppsala genomgick för drygt hundra år sen. Här ger jag några exempel på vad vi kommer att se:

Under några decennier kring 1900 byggdes det intensivt i Uppsala. Stadens befolkning ökade explosionsartat, själva staden utvidgades till dubbel storlek och den låga trähusbebyggelsen försvann alltmer och ersattes av höga, eleganta stenhus. På sina håll har inte förnyelsen genomförts och man kan få en uppfattning av miljön före byggnadshaussen. Stadsarkitekten Carl Axel Ekholm ritade rikt utsmyckade byggnader liksom också kollegan Ture Stenberg.

Start i allén vid Katedralskolan, mitt emot Skolgatan 7.

Bild: Östra Ågatan. Foto: Maria Wold-Troell