Stadsvandringar

Vid vandringarna har jag en, liten och lätt, bärbar högtalare vilket gör att alla hör. 30 personer är en hanterlig grupp, men tack vare högtalaren så kan man vara fler. Jag har haft grupper på över 40 personer.

Vandringarna tar ca 90 min.

Jag har åtta vandringar som presenteras på var sin sida. I beskrivningarna nämner jag några av de platser där vi stannar under vandringen. Jag kan också skräddarsy en vandring, eller anpassa den enligt dina önskemål.