Uppsalas byggda kulturarv – intressanta och vackra byggnader som vittnar om stadens historia

Många byggnader i Uppsala visar att det är en stad som i hög grad har formats av sin betydande nationella roll. Alltifrån domkyrkan till universitetets många, prominenta byggnader. Men Uppsala har också haft driftiga entreprenörer vilket fortfarande ett antal byggnader vittnar om. Vilket har förhållandet varit mellan dessa bägge krafter, de från Stockholm styrda och de lokala?!

Jag medför USB-minne.
Du tillhandahåller dator med MS PowerPoint och ansluten projektor. Se till i förväg att utrustningen fungerar. Tack!