Uppsala – en stad med splittrad identitet

Olika krafter har skapat Uppsala: naturen, kyrkan, kungamakten, universitetet och borgerskapet. Staden börjar som det lilla Aros som nog bara var en by vilken i och med domkyrkans etablering växer genom seklerna till dagens stora stad. Den statliga verksamheten dominerar bilden av Uppsala och byggnader som har en statlig roll är mest synliga i stadsbilden, allt ifrån domkyrkan och universitetshuset till de unga studenternas slottslika nationshus. Byggnader som är resultat av borgerskapets verksamhet, den egentliga staden, är inte framträdande i stadsbilden. Med talande bilder visar jag den intressanta staden Uppsala med sin splittrade identitet.

Ca 40 min
Du tillhandahåller dator med MS PowerPoint och ansluten projektor. Kolla i förväg att utrustningen fungerar. Tack!

Bild: Detta hus på Trädgårdsgatan är ett av få hus som har hel Uppsalapanel kvar.