I händelsernas centrum. Uppsala under tusen år

Här ger jag några exempel på vad jag berättar om till bilder i detta föredrag som är en snabb vandring genom Uppsalas historia: Erik Jedvardsson dödas, från domkyrkobygget hör man ständigt knackandet av sten och hantverkarnas röster, världens nordligaste universitet grundas här, Gustav Vasa bygger en fästning på Kasåsen, hela Uppsala byggs om, en fruktansvärd brand härjar den lilla staden, det fint planerade fattighuset är skandalöst och under en period av 1900-talet är Uppsala mer en industristad än en universitetsstad.

Ca 40 min. Jag medför USB-minne.
Du tillhandahåller dator med MS PowerPoint, och ansluten projektor.
Se till i förväg att utrustningen fungerar. Tack!

Akvarell: Karin Hallgren