Eric Österlund – en romantikens målare i Uppsala

Eric Österlund gjorde underbara små bilder av Uppsala som visas under föredraget. Han var egentligen skräddare och kom hit och öppnade verkstad år 1848. Men på söndagarna målade han och det är med hjälp av hans bilder som vi lär känna 1800-talets Uppsala. De flesta målningarna finns idag på Carolina Rediviva, på Upplandsmuseet och på Upsala Fabriks- och Hantverksförening där han var vice ordförande.Ca 40 min

Jag medför USB-minne. Du tillhandahåller dator med MS PowerPoint, och ansluten projektor. Kolla i förväg att utrustningen fungerar. Tack!

Bild: Eric Österlund, vinterbild från Dag Hammarskjölds väg med Carolina Rediviva. Foto: Uppsala universitetsbibliotek.