Uppsala från liten medeltidsstad till Sveriges fjärde stad

Helena Harnesks och Ulla Oscarssons bok om Uppsala från medeltiden till år 1900 utkom första gången 1977 och har sedan dess givits ut i ytterligare två upplagor. Det var en bred och populär skildring av Uppsalas rika historia.
Vår kunskap utökas emellertid hela tiden. Genom nya arkeologiska undersökningar har vi idag mycket mera att berätta om stadens äldsta historia.
En Uppsalaskildring måste också ge bilden av Uppsala under 1900-talet, den tid då så mycket förändrats, då stadsbilden bytte skepnad, och då Uppsala växte till att bli Sveriges fjärde stad.
I boken Uppsala – från liten medeltidsstad till Sveriges fjärde stad har Helena Harnesk gjort en revidering av den ursprungliga boken och författat ett helt nytt avsnitt om Uppsalas utveckling fram till idag.

Uppsala – från liten medeltidsstad till Sveriges fjärde stad av Helena Harnesk och Ulla Oscarsson. 1995.