Linné i Uppsala

Carl von Linné bodde och arbetade större delen av sitt liv i Uppsala. Hit kom han 1728 för att skriva in sig vid universitetet och här dog han 50 år senare som världsberömd professor.

Den miljö där Linné skapade sina storverk har sällan fått någon konkret beskrivning. Men i denna bok träder 1700-talets Uppsala fram med de människor och miljöer som omgav Linné – hans familj, hemmet, Botaniska trädgården (Linnéträdgården), samtida vetenskapsmän som Anders Celsius, Johan Ihre och Nils Rosén von Rosenstein, universitetets institutioner, studenterna i sina kammare och de som arbetade i verkstäder och handelsbodar.

Vi möter människan Linné. I hans rika personlighet rymdes skarp iakttagelseförmåga, charm, systematisk begåvning, obegränsad arbetskapacitet och ett stort behov av bekräftelse på att han var den störste av botaniker.

Linné i Uppsala av Helena Harnesk. 2006.