Axel och mormor i Uppsala domkyrka

Uppsala domkyrka är Sveriges nationalhelgedom. Den är full av bilder och skulpturer som berättar historia. Allt från den första byggnadstiden på 1300-talet fram till vår tid.

För den som besöker domkyrkan med sina barn eller en skolklass kan det behövas lite hjälp för att kunna berätta om bilder, gravar och föremål. I boken har vi valt ut sådant som barn kan förstå och som är lätt att hitta.

På några ställen får barnen själva leta reda på änglar, Staffan stalledrängs hästar m.m., så att de verkligen kommer i närkontakt med domkyrkans skatter. Texterna är av två slag, dels sådana som barn lätt kan ta till sig, dels sådana som vänder sig till de vuxna i barnens sällskap.

Axel och mormor i Uppsala domkyrka av Helena Harnesk, text,Tord Harlin, foto, Karin Hallgren illustrationer. 2009.