Helena Harnesk

Foto Olle Norling

Foto Olle Norling

Sedan ett tiotal år har jag stadsvandringar, håller föredrag samt skriver. Allt på temat Uppsala. Det är mig en glädje att berätta, att göra historien levande. Under årens lopp  har drygt 3000 personer deltagit i mina vandringar.

Verksamheten tog fart när jag pensionerades från Upplandsmuseet, där jag var verksam som antikvarie med inriktning på utställningsproduktion, visningsverksamhet och skrivande. I min utbildning har jag konstvetenskap, etnologi, nordisk arkeologi  och pedagogik.

På hemsidan presenterar jag mina stadsvandringar, föredrag och böcker.

Vid kontakt ring 070/151 40 48 eller använd blanketten under Kontakta mig.

Jag har F-skattsedel. Mitt plusgironummer är 41 18 18 – 8.